ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

رنگ موی تیره خوشرنگ

http://s3.picofile.com/file/8229466684/choruk.gif
ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر فرمول و ترکیب رنگ مو شاه بلوطی قرمز که مد سال 94 نیز می باشد را در ادامه این بخش مشاهده می کنید.
کد خبر :91312
۱۲:۳۱:۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

عموما رنگ مو بلوطی نزدیک به رنگ مو فندقی می باشد و رنگ مو شاه بلوطی قرمز تنی از رنگ قرمز به همراه رنگ فندقی می باشد.

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز

* رنگ بلوطی 6 = 50 میل

* رنگ مو شکلاتی 6 = 40 میل

* رنگ مو بامجانی 6 = 20 میل

واریاسیون قرمز = 5 سانت

اکسیدان شماره 2

پایه مو برای این رنگ مو پایه شماره 5 (000) می باشد.

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

تصاویری از نمونه های رنگ مو شاه بلوطی با تن قرمز را مشاهده می کنید.

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

رنگ موی تیره خوشرنگ