رنگ موی مسی شکلاتی

رنگ موی مسی شکلاتی

رنگ موی شکلاتی با هایلایت مسی

http://s3.picofile.com/file/8229466684/choruk.gif

بلوند مسی خیلی روشن60 میل
بلوند شکلاتی روشن 20 میل
بلوند شرابی 15 میل
واریاسیون نقره ای 30 میل
اکسیدان نمره 2 برابر رنگ
پایه مو 8
مکث 30 دقیقه

رنگ موی مسی شکلاتی

مسی عسلی با هایلایت وانیلی

مسی عسلی با هایلایت وانیلی

 1. رنگ موی مسی شکلاتی
  سوپر پلاتینه دودی+سوپر پلاتینه زیتونی
  واریاسیون نقره ای 15 میل­
  واریاسیون 000 15 میل
  اکسیدان نمره 2 سه برابر رنگ
  پایه طبیعی
  ­مکث 45 دقیقه
  هایلایت وانیلی
  سوپر پلاتینه +سوپر پلاتینه بژ+واریاسیون 000 10 میل
  ­
  نگاره: ‏مسی عسلی با هایلایت وانیلی وکاراملی:
  سوپر پلاتینه دودی+سوپر پلاتینه زیتونی
  واریاسیون نقره ای 15 میل
  واریاسیون 000 15 میل
  اکسیدان نمره 2 سه برابر رنگ
  پایه طبیعی
  مکث 45 دقیقه
  هایلایت وانیلی:
  سوپر پلاتینه +سوپر پلاتینه بژ+واریاسیون 000  10 میل
  هایلایت دوم:
  90/01 بیست میل+واریاسیون 000 بیست میل‏ رنگ موی مسی شکلاتی