شکلاتی مسی ماهگونه

رنگ مو قهوهای مسی

 بلوند مسی خیلی روشن60 میل
بلوند شکلاتی روشن 20 میل
بلوند شرابی 15 میل
واریاسیون نقره ای 30 میل
اکسیدان نمره 2 برابر رنگ
پایه مو 8
مکث 30 دقیقه

http://s3.picofile.com/file/8229466684/choruk.gif

رنگ مو قهوهای مسی