اموزش ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره،شرابی انگوری سیکلمه،بنفش،بورگاندی،مسی،ارغوانی

اموزش ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره،شرابی انگوری سیکلمه،بنفش،بورگاندی،مسی،ارغوانی

رنگ موی شرابی

 عکس رنگ مو شرابی متوسط تیره روشن

عکس رنگ مو شرابی متوسط تیره روشن

عکس رنگ مو شرابی متوسط تیره روشن

شرابی بدون دکلره فرمول ۱ شرابی بنفش ابتدا کل موها را با مقدار ۱/۳ تیوپ از رنگ شماره ۴٫۶ پرفکت به اضافه مقدار ۲/۳ تیوپ از رنگ شماره ۴۴٫۶۵ پرفکت همراه با مقدار لازم اکسیدان ۶%فرمول ۲ :

مقدار ۲/۳ تیوپ از رنگ شماره V2 + مقدار ۱/۳ تیوپ از رنگ شماره ۳٫۶ + اکسیدان ۹%

شرابی سیکلمه :

فرمول ۱ :

مقدار ۲/۳ تیوپ از رنگ شماره ۳٫۶ و ۱/۳ از رنگ شماره ۴٫۶ + اکسیدان ۶%

فرمول ۲ :

مقدار ۲/۳ از رنگ شماره WR4 آتوسا به اضافه ۱/۳ از رنگ شماره RV6 آتوسا + اکسیدان ۶%

شرابی بور گاندی

فرمول ۱ :

مقدار ۲/۳ از رنگ شماره ۷٫۴۵ آتوسا ژله ای + ۱/۴ از رنگ WR4 آتوسا

شرابی انگوری

فرمول ۱ :

مقدار ۲/۳ از رنگ RV6 آتوسا + ۱/۳ از رنگ شماره ۶٫۵۵ پرفکت + اکسیدان ۹%

فرمول ۲ :

مقدار ۲/۳ از رنگ شماره ۶٫۹۹ ایگورا رویال + ۱/۳ از رنگ ۶٫۵۵ پرفکت + اکسیدان ۹%

شرابی ارغوانی

مقدار ۲/۳ از رنگ V6 + مقدار ۱/۳ از رنگ ۶۶٫۴۶ پرفکت + اکسیدان ۹%

شرابی مسی

فرمول ۱ :

مقدار ۲/۳ از رنگ ۶۶٫۴۴ + ۱/۳ از رنگ ۴۴/۴۶ + ۲ سانت واریاسیون پرتقالی مانند ۰٫۴۳ + اکسیدان ۹%

فرمول ۲ :

کل تیوپ از رنگ ۵۵٫۴۴ + ۵ سانت از رنگ ۷۷٫۴۶ + اکسیدان ۹%

فرمول ۳ :

۲/۳ از رنگ V5 از هر مارکی + ۱/۳ از رنگ ۸۸٫۴۳ پرفکت + ۲ سانت واریاسیون پرتقالی + اکسیدان ۹%

نکته : اگر میخواهید شرابی های روشن تر و براق تری داشته باشید باید موها را تا پایه ۶ دکلره کنید و بعد از فرمول های بالا رو با اکسیدان ۶% به نسبت

۱ به ۲ یعنی یک قسمت اکسیدان و ۲ قسمت آب به طور مثال ۲۰ سی سی اکسیدان ۶% + ۴۰ سی سی آب

رنگ موی شرابی

مدل رنگ مو شرابی ، رنگ مد سال ۲۰۱۵

مدل رنگ مو شرابی ، رنگ مد سال ۲۰۱۵

  • رنگ موی شرابی

رنگ مو شرابی

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 500x500px.

رنگ مو شرابی

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 500x440px.

رنگ مو شرابی

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 500x620px.

رنگ مو شرابی

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 500x666px.

رنگ مو شرابی

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 500x584px.

رنگ مو شرابی

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 500x625px.

رنگ مو شرابی

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 500x320px.

رنگ مو شرابی

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 500x749px.

رنگ مو شرابیرنگ مو شرابی

رنگ موی شرابی

آموزش ترکیب رنگ موی قرمز شرابی رنگ مد 2015

آموزش ترکیب رنگ موی قرمز شرابی رنگ مد 2015

رنگ موی شرابی

 


sharabi4

در ادامه این مطلب فرمول ترکیب چندین نوع رنگ موی شرابی را آماده کرده ایم که میتوانید با مراجعه به ادامه مطلب ببینید

شرابی بدون دکلره

فرمول ۱ شرابی بنفش

ابتدا کل موها را با مقدار ۱/۳ تیوپ از رنگ شماره ۴٫۶ پرفکت به اضافه مقدار ۲/۳ تیوپ از رنگ شماره ۴۴٫۶۵ پرفکت همراه با مقدار لازم اکسیدان ۶%

فرمول ۲ :

مقدار ۲/۳ تیوپ از رنگ شماره V2 + مقدار ۱/۳ تیوپ از رنگ شماره ۳٫۶ + اکسیدان ۹%

شرابی سیکلمه :

فرمول ۱ :

مقدار ۲/۳ تیوپ از رنگ شماره ۳٫۶ و ۱/۳ از رنگ شماره ۴٫۶ + اکسیدان ۶%

فرمول ۲ :

مقدار ۲/۳ از رنگ شماره WR4 آتوسا به اضافه ۱/۳ از رنگ شماره RV6 آتوسا + اکسیدان ۶%

شرابی بور گاندی

فرمول ۱ :

مقدار ۲/۳ از رنگ شماره ۷٫۴۵ آتوسا ژله ای + ۱/۴ از رنگ WR4 آتوسا

شرابی انگوری

فرمول ۱ :

مقدار ۲/۳ از رنگ RV6 آتوسا + ۱/۳ از رنگ شماره ۶٫۵۵ پرفکت + اکسیدان ۹%

فرمول ۲ :

مقدار ۲/۳ از رنگ شماره ۶٫۹۹ ایگورا رویال + ۱/۳ از رنگ ۶٫۵۵ پرفکت + اکسیدان ۹%

شرابی ارغوانی

مقدار ۲/۳ از رنگ V6 + مقدار ۱/۳ از رنگ ۶۶٫۴۶ پرفکت + اکسیدان ۹%

شرابی مسی

فرمول ۱ :

مقدار ۲/۳ از رنگ ۶۶٫۴۴ + ۱/۳ از رنگ ۴۴/۴۶ + ۲ سانت واریاسیون پرتقالی مانند ۰٫۴۳ + اکسیدان ۹%

فرمول ۲ :

کل تیوپ از رنگ ۵۵٫۴۴ + ۵ سانت از رنگ ۷۷٫۴۶ + اکسیدان ۹%

فرمول ۳ :

۲/۳ از رنگ V5 از هر مارکی + ۱/۳ از رنگ ۸۸٫۴۳ پرفکت + ۲ سانت واریاسیون پرتقالی + اکسیدان ۹%

نکته : اگر میخواهید شرابی های روشن تر و براق تری داشته باشید باید موها را تا پایه ۶ دکلره کنید و بعد از فرمول های بالا رو با اکسیدان ۶% به نسبت ۱به۲

یعنی یک قسمت اکسیدان و ۲ قسمت آب به طور مثال ۲۰ سی سی اکسیدان ۶% + ۴۰ سی سی آب

رنگ موی شرابی

رنگ مو – مدل رنگ موی قرمز و ماهاگونی سال 2015 سری سه

رنگ مو – مدل رنگ موی قرمز و ماهاگونی سال 2015 سری سه

رنگ موی شرابی

 

 

 

رنگ مو, فرمول رنگ مو, عکس رنگ مو, رنگ مو قرمز, رنگ مو قرمز آتشی

 

 

رنگ مو قرمز آتشی | رنگ مو قرمز قهوه ای | رنگ مو

 

رنگ مو, فرمول رنگ مو, عکس رنگ مو, رنگ مو قرمز, رنگ مو قرمز آتشی

 

رنگ مو قرمز | فرمول رنگ مو | رنگ مو قرمز آتشین

 

رنگ مو, فرمول رنگ مو, عکس رنگ مو, رنگ مو قرمز, رنگ مو قرمز آتشی

 

رنگ مو قرمز | رنگ مو | رنگ مو قرمز آتشی

 

رنگ مو, فرمول رنگ مو, عکس رنگ مو, رنگ مو قرمز, رنگ مو قرمز آتشی

 

رنگ مو قرمز | فرمول رنگ مو | رنگ مو قرمز قهوه ای

 

رنگ مو, فرمول رنگ مو, عکس رنگ مو, رنگ مو قرمز, رنگ مو قرمز آتشی

 

رنگ مو | فرمول رنگ مو | رنگ مو قرمز ماهاگونی

 

رنگ مو, فرمول رنگ مو, عکس رنگ مو, رنگ مو قرمز, رنگ مو قرمز آتشی

 

رنگ مو قرمز آتشی | رنگ مو | عکس رنگ مو

 

رنگ مو, فرمول رنگ مو, عکس رنگ مو, رنگ مو قرمز, رنگ مو قرمز آتشی

 

رنگ مو | رنگ مو قرمز آتشین | فرمول رنگ مو

 

رنگ مو, فرمول رنگ مو, عکس رنگ مو, رنگ مو قرمز, رنگ مو قرمز آتشی

رنگ موی شرابی

عکس مدلهای جدید ترکیب رنگ موی زنانه ۲۰۱۵-۹۴

عکس مدلهای جدید ترکیب رنگ موی زنانه ۲۰۱۵-۹۴

رنگ موردنیاز برای رنگ موی شاه بلوطی

wine-red-hair

رنگ مو شرابی زنانه و دخترانه

rang-moo-sharabi-4

رنگ مو شرابی زنانه و دخترانه

rang-moo-sharabi-3

رنگ مو شرابی زنانه و دخترانه

rang-moo-sharabi-2

rang-moo-sharabi-1

rang-moo-blnd-26 rang-moo-blnd-25 rang-moo-blnd-24 rang-moo-blnd-22 rang-moo-blnd-23

رنگ موردنیاز برای رنگ موی شاه بلوطی

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

رنگ موردنیاز برای رنگ موی شاه بلوطی

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویرفرمول و ترکیب رنگ مو شاه بلوطی قرمز که مد سال 94 نیز می باشد را در ادامه این بخش مشاهده می کنید.
کد خبر :91312
۱۲:۳۱:۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

عموما رنگ مو بلوطی نزدیک به رنگ مو فندقی می باشد و رنگ مو شاه بلوطی قرمز تنی از رنگ قرمز به همراه رنگ فندقی می باشد.

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز

* رنگ بلوطی 6 = 50 میل

* رنگ مو شکلاتی 6 = 40 میل

* رنگ مو بامجانی 6 = 20 میل

واریاسیون قرمز = 5 سانت

اکسیدان شماره 2

پایه مو برای این رنگ مو پایه شماره 5 (000) می باشد.

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

تصاویری از نمونه های رنگ مو شاه بلوطی با تن قرمز را مشاهده می کنید.

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

 

فرمول وعکس رنگ شاه بلوطی

 

ترکیب و فرمول رنگ مو شاه بلوطی قرمز + تصویر

رنگ موردنیاز برای رنگ موی شاه بلوطی

رنگ موی شاه بلوطی

رنگ موی شاه بلوطی

رنگ موردنیاز برای رنگ موی شاه بلوطی

30میل بلوند قرمز تیره+70 میل قهوه ای شکلاتی روشن
واریاسیون نقره ای 15
مقدار اکسیدان برابر رنگ
اکسیدان 9 درصد
پایه6 یا 5
مکث 30 دقیقه
                                   
رنگ موردنیاز برای رنگ موی شاه بلوطی

انواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ ها

انواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ ها

 

  ترکیب چندین رنگ مو

انواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ هاانواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ ها

انواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ ها (1)انواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ ها (2)انواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ ها (3)انواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ ها (4)انواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ ها (5)انواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ ها (6)انواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ ها (7)

انواع رنگ مو با شماره و عکس + فرمول ترکیب رنگ ها

رنگ کرم دودی : c8 و 0 و 10 با اکسیدان 6 روی پایه 9 دکلره

رنگ کرم چرک : 16 و 9 مارک ویلا با اکسیدان 6 روی پایه 9 دکلره

رنگ کرم نخودی : 13 و 10 ویلا با اکسیدان 6 یا NB با اکسیدان 6 روی پایه 9

رنگ نسکافه ای : 8 شکلاتی با اکسیدان 6 روی پایه 9 دکلره

رنگ کنفی : c7 و بژ 7 با اکسیدان 6 روی پایه 9 دکلره

رنگ ماسه ای : 32 و 6 با اکسیدان 6 روی پایه 7 دکلره

رنگ خاکی : N7 و کمی شکلاتی 6 با اکسیدان 6 رو پایه 9-8 دکلره

رنگ عروسکی : 12 و 8 پادینا با اکسیدان روی پایه 9 دکلره

رنگ پیازی : T10 با اکسیدان 6 روی پایه 9 دکلره

رنگ دودی زیتونی : C8 و m7 با اکسیدان 6 روی پایه 9 دکلره

این نکته اهمیت بسیاری دارد که برای رنگ موی دلخواه تان موی شما به پایه مناسب برسد و اصطلاحا هنگامی که رنگساژ می شود بیس مناسب به دست آید.

ترکیب چندین رنگ مو

فرمول ترکیب رنگ موی دودی ۲۰۱۴

فرمول ترکیب رنگ موی دودی ۲۰۱۴

ترکیب چندین رنگ مو

range-moo-doodi-niceiran.ir-01

 

آموزش ترکیب رنگ موی دودی ۲۰۱۴

نصف تیوپ بلوند دودی روشن ۸٫۱ + ۵ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۴۰ سی سی اکسیدان نمره یک

 

و همچنین

فرمول رنگساژ دودی: ۱۰ سانت بلوند روشن ۸.۰ + ۱۰ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۳۰ سی سی اکسیدان نمره یک

فرمول رنگساژ دودی طلایی: ۱۰ سانت بلوند دودی طلایی ۸.۳۱ + ۱ سانت واریسیون دودی ۰.۱۱ + ۲سانت واریسیون نقره ای ۰.۲۲ +۳۰ سی سی اکسیدان نمره یک

فرمول رنگ مو دودی:برای رنگ کردن مو به رنگ دودی :نصف تیوپ بلوند دودی روشن ۸.۱ + ۵ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۴۰ سی سی اکسیدان نمره یک

فرمول رنگ کرم دودی :  c8 و ۰ و ۱۰ با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلر

ترکیب چندین رنگ مو